17 °C
Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Exposició pública

Aprovació inicial de la modificació de crèdit MC 10/2020

Fi termini per presentar reclamacions 10 juliol 2020.

Aprovació del Pressupost General de l’entitat per a l’exercici 2020

El termini d'exposició és de dia 20 d'abril a dia 11 de maig 2020.

Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU local, Can Morató

El termini acaba el 2 de juliol de 2020.

Per a la seva adaptació a la desclassificació del sector urbanitzable no programat (SUNP)-1 Pollença-Torrent de Sant Jordi amb assignació del règim urbanístic pertinent a la parcel·la en què se situa el bé immoble catalogat de la fàbrica de Can Morató, i consonant nova redacció dels usos propis del sòl rústic que disposa la norma 164 del PGOU.