17 °C
Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Exposició pública

Aprovació del projecte de Rehabilitació de l'antiga peixateria per ús d'edifici municipal

Termini d'exposició del 19 de desembre 2020 fins 13 de gener 2021

Aprovació inicial de la modificació de crèdit MC 10/2020

Fi termini per presentar reclamacions 10 juliol 2020.

Aprovació del Pressupost General de l’entitat per a l’exercici 2020

El termini d'exposició és de dia 20 d'abril a dia 11 de maig 2020.