Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Serveis socials

L’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Pollença constitueix un punt d’accés immediat als serveis d’atenció primària. La nostra missió és atendre i donar resposta a les necessitats socials dels ciutadans i ciutadanes i a les seves famílies, i potenciar-ne l’autonomia i la qualitat de vida.

L’Àrea de Serveis Socials la conformen, entre personal propi i d’empreses subcontractades, dues unitats de treball social. Una unitat a Pollença, integrat per una treballadora social, una educadora social i una administrativa; i una al Port de Pollença amb una treballadora social, una educadora social i una administrativa. A més, hi ha cinc treballadores familiars.

Per altra banda, hi ha serveis itinerants que de forma fixa ofereixen el taller de memòria, aquest és un servei que presta l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i que duu a terme un psicòleg.