Igualtat

L’Ajuntament de Pollença crea l’Àrea d’Igualtat amb la finalitat de promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i la diversitat del municipi de manera transversal en tots els àmbits municipals. La principal tasca és treballar en xarxa amb tots els agents comunitaris: educatiu, serveis socials, joventut, cultura, jurídic, etc. D’aquesta forma assegurar l’aplicació de la perspectiva de gènere en totes les seves vessants.

Adreça

  • Centre Cultural Miquel Capllonch - Carrer Metge Llopís, 1 - 07470 Port de Pollença

Contacte

Horari

  • 9h a 14h

 

Funcions

  1. Gestió de Mesa local de coordinació contra la violència de gènere i masclista.
  2. Seguiment del Pla d’igualtat.
  3. Programacions específiques per commemorar dies internacionals en matèria d’igualtat i diversitat.
  4. Estudi de necessitats en la comunitat per tal de crear un diagnòstic i elaborar plans i projectes per la sensibilització de la població.
  5. Accions de sensibilització a la comunitat i centres educatius.
     

Per juny de 2022, l’Ajuntament de Pollença obté per segona vegada consecutiva el Distintiu per la Igualtat de Gènere segons la norma SG CITY 50-50. La norma SG CITY 50-50 és la primera norma d’àmbit internacional que permet implantar un sistema de gestió per avaluar i certificar el compromís dels governs municipals a favor de la igualtat de gènere. Amb aquest distintiu el Consistori ha assumit que aquesta responsabilitat transcendeix l’Àrea d’Igualtat, és compartida i es converteix en una obligació de tots i totes. A més, participa d’un procés de millora contínua que permet un avanç constant i progressiu cap a la igualtat.

 

Des de l'Ajuntament estem elaborant el Pla Estratègic Participatiu d'Igualtat (PEPI). Ens comprometem a articular accions, actuacions, mesures i polítiques que garanteixin la implementació, amb caràcter transversal, de la igualtat efectiva de dones i homes, no sols en l'àmbit intern de l'Ajuntament sinó que, a més, es projecti en la prestació dels serveis que oferim a la ciutadania i en la gestió de l'interès públic.

 

Reconeixements Clara Hammerl: Món de l'ensenyament

Enllaç a la llista de Youtube: Reconeixements Clara Hammerl 2018 - 2023

Reconeixements Clara Hammerl 2019: Les Peixateres - Enllaç

Reconeixements Clara Hammerl 2020: Sanitàries - Enllaç

Reconeixements Clara Hammerl 2021: Can Moretó - Enllaç

Reconeixements Clara Hammerl 2022: Les Telefonistes - Enllaç

Reconeixements Clara Hammerl 2023: Les Modistes - Enllaç