Subvenció per impulsar el sector cultural local 2024

Publicat el

El termini per presentar projecte és de deu (10) dies naturals, comptadors a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a la pàgina web de l'Ajuntament de Pollença (08-02-2024).

Podeu presentar la instància de forma online com a Instància General a la Seu electrònica.