Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Contractes

Comunicació sobre la integració del Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Pollença, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Des del 9 de març de 2018 i de conformitat amb el previst en l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, el perfil de contractant de l'Ajuntament de Pollença passa a integrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Les persones interessades poden accedir a la informació i documentació dels contractes a través dels links que per a cada contracte s’insereixen en aquest perfil o bé directament a través de la web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Plataforma de contratación del sector público
Data de publicació Títol Nombre d'expedient Enllaços Termini presentació d'ofertes
Contracte de serveis d'estades esportives i serveis complementaris per a l'estiu 2022 1774/2022
Contracte de cessió a tercers d'explotació serveis de temporada a la zona marítimo terrestre de Pollença (terrasses) 2022-2023 144/2022
Contracte d'obres de Rehabilitació de l'antiga peixateria per ús d'edifici municipal 1708/2021
Contracte menor d'obra i instal·lació d'una estructura pel ROCÒDROM 4070/2021
Contracte menor d'obra e instal.lació d'estructura pel Rocòdrom 4070/2021
Contracte menor de serveis per a les tasques de coordinació de seguretat i salut de les obres d'execució del projecte “REHABILITACIÓ I MILLORA DEL PAVIMENT DELS CARRERS COLOM, SOL, MERCAT, JONQUET, MORO, RAMON PICÓ, ÀNGELS MUNAR, GENERAL BOSCH, SANT JOSEP 127/2022
Contracte de serveis de redacció del projecte de reforma i rehabilitació del cinema Capitol 5627/2021
Treballs de poda de l’arbrat viari als nuclis urbans del municipi de Pollença 4858/2021
Assistència tècnica pel seguiment, desenvolupament i avaluació de les polítiques d'igualtat de l'Ajuntament de Pollença 4672/2021
CONTRACTE MENOR D'OBRES DE LA REFORMA DE LOCAL EXISTENT “LA TAVERNA” 2341/2021