14 °C
Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Contractes

Comunicació sobre la integració del Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Pollença, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Des del 9 de març de 2018 i de conformitat amb el previst en l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, el perfil de contractant de l'Ajuntament de Pollença passa a integrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Les persones interessades poden accedir a la informació i documentació dels contractes a través dels links que per a cada contracte s’insereixen en aquest perfil o bé directament a través de la web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Plataforma de contratación del sector público
Data de publicació Títol Nombre d'expedient Enllaços Termini presentació d'ofertes
Contracte de Subministrament de diversos vehicles destinats a la policia local de l'Ajuntament de Pollença
Contracte d'obres d'instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques per autoconsum de 100 kw nominals amb dos punts de càrrega per a vehicles elèctrics - poliesportiu Pollença
Contracte menor subministre de 24 armilles antibales
Servei de cap de premsa, gestió de xarxes socials i relació amb mitjans de comunicació
Servei de suport a la intervenció en la realització del control financer de l'Ajuntament de Pollença
Contracte menor Instal·lació de la infraestructura de xarxa per a dotar d’accés a Internet a les aules de l’Escola de Música de l’Ajuntament de Pollença
Contracte mixte de serveis i subministrament d'un aplicatiu informàtic per a la plataforma d'administració electrònica
Servei i subministrament programa informàtic per gestió de l'àrea d'esports
Contracte menor subministra de material i equipament de gimnàs per l'àrea d'esport
Contracte menor subministra d'ordinadors de sobretaula i thinstation