11 °C
Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Contractes

Comunicació sobre la integració del Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Pollença, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Des del 9 de març de 2018 i de conformitat amb el previst en l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, el perfil de contractant de l'Ajuntament de Pollença passa a integrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Les persones interessades poden accedir a la informació i documentació dels contractes a través dels links que per a cada contracte s’insereixen en aquest perfil o bé directament a través de la web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Plataforma de contratación del sector público
Data de publicació Títol Nombre d'expedient Enllaços Termini presentació d'ofertes
Contracte menor de subministrament Sistema Alimentació Ininterrompuda SAI
Contracte de serveis de redacció del projecte tècnic de dotació de serveis i de reparcel.lació econòmica de la urbanització El Vilar
Contracte menor del servei auxiliar de vigilància de l'exposició d'estiu de l'Església del Convent "Raons Humanes"
Contracte menor de serveis de coordinador de seguretat i salut de les obres de "Reforma interior de vestuaris esportius"
Contracte menor del servei de direcció d'ora, coordinador de seguretat i salut i final d'obra del projecte "Reforma de local existent a l'antic hotel Carotti"
Contracte menor del servei de gestió i comptabilitat de subministraments energètics municipals
Contracte menor del servei de col·laboració en el cobrament de tributs i preus públics
Contracte menor del servei per a la redacció d'un Pla d'Acció d'Energia Sostenible i el Clima PAESC
Contracte menor d'obres de reparació de camins per pluges torrencials i desbordament de torrents
Contracte menor de serveis per desenvolupar el projecte d'igualtat