Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Contractes

Comunicació sobre la integració del Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Pollença, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Des del 9 de març de 2018 i de conformitat amb el previst en l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, el perfil de contractant de l'Ajuntament de Pollença passa a integrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Les persones interessades poden accedir a la informació i documentació dels contractes a través dels links que per a cada contracte s’insereixen en aquest perfil o bé directament a través de la web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Plataforma de contratación del sector público
Data de publicació Títol Nombre d'expedient Enllaços Termini presentació d'ofertes
Subministrament d'un vehicle elèctric tipus furgó 2351/2021
Realització d'un informe expert sobre l'estat de les aigües i ecosistemes marins de la Badia de Pollença 1950/2021
Adquisició quadre de Santiago Rusiñol i Prats pel Museu de Pollença 3141/2021
CONTRACTE MENOR OBRA I SUBMINISTRAMENT D'UNA ESTRUCTURA METALICA PEL ROCÒDROM DEL POLIESPORTIU DE POLLENÇA 3219/2021
Projecte de senyalització del cami de Cala Bóquer 2842/2021
Contracte de cessió a tercers de l’explotació d’autorització demanial per a l’ocupació de béns del domini públic marítim terrestre estatal per a l’explotació de les terrasses a la zona marítimo terrrestre del terme municipal de Pollença 3107/2021
Assistència tècnica pel seguiment, desenvolupament i avaluació de les polítiques d'igualtat de l'Ajuntament de Pollença 475/2021
Realització d'un informe expert sobre l'estat de les aigües i ecosistemes marins de la Badia de Pollença d'acord amb la informació històrica disponible 1950/2021
Contracte d'obres de reforma del carrer Formentor i Plaça Miquel Capllonch del Port de Pollença 1963/2021
Contracte de cessió a tercers de l'explotació de l'autorització demanial atorgada a l'Ajuntament de Pollença per a l'ocupació de béns del domini públic marítim terrestre estatal 2314/2021