Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Exposició pública

Aprovació provisional del projecte d'adequació de pistes esportives al Poliesportiu de Pollença

Termini d'exposició pública del 24 de setembre al 15 d'octubre

Aprovació inicial de la nova documentació gràfica i escrita de la modificació puntual del PGOU local, Can Morató

El termini  acaba dia 8 d'abril de 2021.

Aprovació inicial de la nova documentació gràfica i escrita modificada relativa a la modificació puntual del PGOU local per a la seva adaptació a la desclassificació del sector urbanitzable no programat (SUNP)-1 Pollença-Torrent de Sant Jordi, en què se situa el bé immoble catalogat de la Fàbrica de Can Morató.

Mercat nocturn temporada turística 2021

Es publica l'acord d'aprovació de la llista definitiva.

Es publiquen les llistes provisionals d'admesos i exclosos al mercat nocturn temporada turística 2021.

Per al·legacions teniu un període de deu (10) dies hàbils (fins dia 19 d'abril).

Aprovació del projecte de Rehabilitació de l'antiga peixateria per ús d'edifici municipal

Termini d'exposició del 19 de desembre 2020 fins 13 de gener 2021