Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Exposició pública

Aprovació inicial de la modificació de crèdit MC 10/2020

Fi termini per presentar reclamacions 10 juliol 2020.

Aprovació del Pressupost General de l’entitat per a l’exercici 2020

El termini d'exposició és de dia 20 d'abril a dia 11 de maig 2020.

Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU local, Can Morató

El termini acaba el 2 de juliol de 2020.

Per a la seva adaptació a la desclassificació del sector urbanitzable no programat (SUNP)-1 Pollença-Torrent de Sant Jordi amb assignació del règim urbanístic pertinent a la parcel·la en què se situa el bé immoble catalogat de la fàbrica de Can Morató, i consonant nova redacció dels usos propis del sòl rústic que disposa la norma 164 del PGOU.

Concurs per escollir el disseny de la imatge representativa de la Fira del Vi de l'any 2020

El termini per presentar les sol·licituds acaba dia 7 de febrer de 2020.