17 °C
Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Exposició pública

Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU local, Can Morató

Per a la seva adaptació a la desclassificació del sector urbanitzable no programat (SUNP)-1 Pollença-Torrent de Sant Jordi amb assignació del règim urbanístic pertinent a la parcel·la en què se situa el bé immoble catalogat de la fàbrica de Can Morató, i consonant nova redacció dels usos propis del sòl rústic que disposa la norma 164 del PGOU.

Convocatòria del concurs per elegir el disseny del programa i cartell de les festes de la Patrona de Pollença 2016

Es fa pública la convocatòria del concurs per elegir el disseny del programa i cartell de les festes de la Patrona de Pollença 2016. El termini d'admissió de les propostes acaba dia 10 de juny de 2016.