Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Exposició pública

Bases del Mercat Nocturn temporada turística 2020

Es poden entregar les sol·licituds del 2 de gener al 20 de març  2020.

Carrera professional indefinits no fixos

S'obre termini de 13 de gener 2020 a 4 de febrer 2020 per presentar documentació per acreditar la formació per a l'assoliment del nivell.

Concurs per escollir el disseny de la imatge representativa de la Fira del Vi de l'any 2020

El termini per presentar les sol·licituds acaba dia 7 de febrer de 2020.

Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU local, Can Morató

Per a la seva adaptació a la desclassificació del sector urbanitzable no programat (SUNP)-1 Pollença-Torrent de Sant Jordi amb assignació del règim urbanístic pertinent a la parcel·la en què se situa el bé immoble catalogat de la fàbrica de Can Morató, i consonant nova redacció dels usos propis del sòl rústic que disposa la norma 164 del PGOU.

Convocatòria del concurs per elegir el disseny del programa i cartell de les festes de la Patrona de Pollença 2016

Es fa pública la convocatòria del concurs per elegir el disseny del programa i cartell de les festes de la Patrona de Pollença 2016. El termini d'admissió de les propostes acaba dia 10 de juny de 2016.