18 °C
Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Exposició pública

Obertura exposició pública exp. obres i activitats 32/16

10 dies hàbils a comptar des del dia següent de la seva publicació al BOIB.

Aprovació inicial del Pla de Residus del Municipi de Pollença 2016-2020

El termini d'exposició pública acaba dia 19 de maig.

Rehabilitació i adequació de les infrastructures de la urbanització Gotmar del Port de Pollença- Fase III

Es fa públic l'anunci d'aprovació definitiva.

El termini d'exposició és de quinze dies hàbils des de la publicació de l'anunci d'exposició al BOIB.

Estació de Servei a petició de Gas-oil Sanbi S.L.

El termini és de 10 dies a partir del següent de la publicació al BOIB

Projecte de millora del paviment, voravies, enllumenat i aigua potable de l'entrada a Pollença per ca'n Febus

El termini d'exposició és de quinze dies hàbils des de la publicació de l'anunci d'exposició al BOIB.

Projecte complementari de l'obra adequació de pistes esportives al Port de Pollença

El termini d'exposició pública acaba el dissabte 18 d'abril.