Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Contractes

Comunicació sobre la integració del Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Pollença, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Des del 9 de març de 2018 i de conformitat amb el previst en l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, el perfil de contractant de l'Ajuntament de Pollença passa a integrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Les persones interessades poden accedir a la informació i documentació dels contractes a través dels links que per a cada contracte s’insereixen en aquest perfil o bé directament a través de la web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Plataforma de contratación del sector público
Data de publicació Títol Nombre d'expedient Enllaços Termini presentació d'ofertes
Contracte d'obres de substitució del forjat de la coberta de la piscina municipal del Port de Pollença, per a la millora de l'aïllament tèrmic 3253/2022
Contracte menor d'obres de per a la renovació del paviment del passatge Jaume Autonell de Pollença 1630/2023
Contracte menor de serveis de repintat de la senyalització horitzontal a les vies urbanes del terme municipal de Pollença 1625/2023
Contracte de serveis de monitoratge i atenció al públic del Centre de Turisme Ornitològic de «La Gola» del Port de Pollença 451/2022
Contracte patrimonial finca rústega Can Escarrinxo (poligon 4 parcel·la 268), mitjançant adquisició directa 4704/2020
Contracte patrimonial del bé immoble situat al c/ Antoni Maura, 25 de Pollença, mitjançant l'adquisició directa 4092/2022
Contracte patrimonial del bé immoble situat al carrer Sant Isidre, 4 de Pollença, més conegut com Can Villalonga, mitjançant l'adquisició directa 2641/2022
Contracte obres de construcció de pèrgoles i adequació de zona verda al Port de Pollença 123/2022
Contracte de serveis d’Auditoria dels exercicis 2021, 2022, 2023 i 2024 de l’empresa municipal de serveis EMSER 2002, S.L.U. 3573/2022
Contracte de subministrament d'una caixa acústica modular per al convent de Sant Domingo 3544/2022