Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Ofertes d'ocupació pública

Es publiquen les bases i s'obri el termini per presentació d'instàncies , que serà de dia 21 de desembre de 2022 a dia 12 de gener de 2023, ambdós

Es fa pública la valoració de mèrits provisional
El termini de presentació de sol·licituds és de dia 9 de desembre de 2022 a dia 9 de gener de 2023. (ambdós inclosos).
Es fan públiques les instruccions per a la realització dels exercicis, així com la sol·licitud de justificant d'assistència, que s'haurà d'entregar el dia de la prova, si és precisa
El termini per presentar les instàncies és de 20 dies hàbils a partir de demà (22 de desembre de 2022).

El termini per presentar les instàncies és de dia 18 de novembre a dia 1er de desembre, ambdòs inclosos.

Procés unificat Policia Local
Aprovació llista provisional d'admesos, nomenament tribunal i data proves del Concurs-oposició per cobrir un lloc de treball de Bibliotecari-arxiver, personal laboral fix.
Constitució borsa tècnic d'Educació
Anunci constitució borsa de treball. Publicació web 13 06 2022