Associació d'artesans de pollença

Els principals objectius i finalitats de l'Associació d'Artesans de Pollença són els següents:

• Promoure els oficis artesans en totes les seves formes possibles, entenent que el treball d'ofici creatiu passa per recuperar i actualitzar les formes tradicionals, però també per obrir pas a oficis de nova creació i disseny.

• Organitzar i promoure tot tipus d'activitats vinculades a l'artesania (cursos, seminaris, congressos, jornades, exposicions, fires, botigues i similars), de per sí o en col·laboració d'altres entitats, com l'Ajuntament de Pollença, i particulars.

• Col·laborar amb les iniciatives de les administracions públiques o entitats privades per promoure l'artesania.

• Participar en tots aquells actes que redundin en benefci del sector per la seva vinculació amb l'artesania i la cultura tradicional.

• Editar tot tipus de publicacions, catàlegs i similar en benefici del sector.

• Contribuir en la formació i el foment de nou i noves artesans i artesanes i recuperar o recercar documentació artesanal de les illes.

• En queda exclòs tot ànim de lucre.