Col·lecció d'Art Contemporani

L'esperit que s'havia anat formant a Pollença amb la vinguda d'un gran nombre d'artistes durant el primer terç del s. XX, juntament amb una certa inquietud que havia deixat la seva estada entre la població, farà de Pollença un poble sensible i obert a totes les manifestacions artístiques.

Fou així com es constituí un certamen de pintura que l'any 1962 tengué la seva primera edició amb el nom de “Salón Estival”.

Des de llavors aquest Certamen de Pintura s'ha anat consolidant i adaptant als nous temps i a les noves inquietuds i ha passat a denominar-se Certamen Internacional d'Arts Plàstiques, amb el propòsit de donar suport i acollir tots els nous llenguatges i manifestacions artístiques que es donen en l'art contemporani, perquè les circumstàncies del món artístic no són les mateixes avui que en el moment de la seva creació.
Durant tots aquests anys s'ha anat formant aquesta col·lecció d'art contemporani de Pollença.

Aquesta és una col·lecció heterogènia fruit dels criteris dels diferents jurats de cada edició. La col·lecció s'incrementa anualment amb noves adquisicions.