Contracte de cessió a tercers de l'explotació de l'autorització demanial atorgada a l'Ajuntament de Pollença, per a l'ocupació de béns del domini públic marítim terrestre estatal per a l'explotació dels serveis de temporada en el litoral del terme municipal de Pollença, per les temporades 2024-2027