Contracte menor de serveis de redacció de projecte bàsic i d'execució de rehabilitació de l'edifici del c/Roser Vell, 20