Contracte menor de subministrament de material per montatge i instal·lació de la Fira d'Artesania