CONTRACTE MENOR DEL SR. JOAN COMPANY FLORIT, COM A DIRECTOR DE LA ORQUESTRA SIMFONICA ILLES BALEARS, EN EL CONCERT DE DIA 12 D'AGOST DE 2023, EN EL MARC DEL 62È FESTIVAL DE MÚSICA DE POLLENÇA