CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REPINTAT DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A LES VIES URBANES DEL TERME MUNICIPAL DE POLLENÇA