CONTRACTE MENOR AMB LA SRA. JUDITH VAN WANROIJ, COM A SOPRANO EN L'ACTUACIÓ DEL CONCERT DE DIA 12 D'AGOST DE 2023, EN EL MARC DEL 62È FESTIVAL DE MÚSICA DE POLLENÇA