CTO Centre de Turisme Ornitològic de La Gola

El Centre de Turisme Ornitològic de la Gola (CTO) va ser inaugurat el 24 d'agost de 2010, essent el primer centre d'aquestes característiques obert al públic a Balears.

Després d'un període de pausa torna a estar obert des de l'1 de febrer de 2016.
A dins  s'hi  troba  una exposició permanent   on  apareixen  algunes   de   les   zones més destacades  per  l'observació  d'aus  a Mallorca.
A cada panell s'explica on es troben aquestes àrees, quines són les espècies més representatives i recomanacions per la seva observació.
El centre i el  parc  són   gestionats  per   l'Ajuntament  de  Pollença i la Conselleria  de Medi Ambient, Agricultura i Pesca  del  Govern  de les Illes Balears.
Al  Centre  també  s'hi  pot  trobar informació sobre els   parcs  naturals i   finques  públiques,  així   com    guies   i   llibres   de   consulta.  Es   disposa    de   personal especialitzat  en ornitologia per  informar  i  recomanar  els  millors  llocs   per   l'observació   d'aus i   les espècies  que és possible veure en cada moment.
Des del CTO es promocionen les activitats relacionades amb l'ornitologia i també s'organitzen activitats al propi parc. També  es  poden   concertar  visites  per part de grups i escoles.