Mercadillo Vecinal de 2a Mano 2023

Desde 16/11/2023 | Hasta 22/11/2023
Publicado el

Serà el pròxim diumenge 26 de novembre a la plaça Miquel Capllonch, del Port de Pollença.

Serà un mercadet d’objectes usats o fets amb material reciclat, obert a tota la ciutadania de Pollença i a associacions sense ànim de lucre. La participació pot ser individual o en representació d’una entitat.

L’objectiu és fomentar l’intercanvi i la reutilització d’objectes de segona mà entre veïnats com a alternativa respectuosa amb el medi ambient. Les 4R (reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar) són l’essència d’aquests mercadets veïnals, perquè allarguen la vida dels objectes que ja no s’utilitzen i, així, es generen manco residus.

Traduït en dades, segons el Parlament Europeu, al 2020, el consum tèxtil per habitant mitjà de la Unió Europea va causar una petjada de carboni d’uns 270 kg.

Si vols participar

Inscriu-te abans del 22 de novembre! Es pot fer amb una sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament o de manera presencial a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).

Clica aquí per veure la informació del tràmit a la seu electrònica.

Clica aquí per fer el tràmit online.

Condicions

  1. Els llocs de venda seran taules expositores o, com a màxim, estructures metàl·liques tipus mercat ambulant, fàcilment desmuntables i transportables.
  2. No es permet utilitzar cap tipus d'ancoratge, ni al terra, ni a arbres, ni a bancs o mobiliari urbà.
  3. Els llocs de venda ocuparan únicament l'espai autoritzat, i els objectes exposats no podran sobresortir ni interferir en el pas de les persones assistents al mercadet ambulant.
  4. Els béns o productes objecte de venda o intercanvi seran exclusivament productes usats, de segona mà, incloses les antiguitats; no es poden oferir productes que es puguin adquirir normalment en comerços.
  5. Queden exclosos del mercadet els productes alimentaris i animals, i tampoc no hi podrà haver parades exclusives d'aparells electrònics.
  6. No podran ser objecte d'exposició i venda els objectes o productes la normativa general o específica dels quals ho prohibeixi, ni els productes que siguin de procedència dubtosa.
  7. El muntatge i desmuntatge de les parades, així com la seva neteja i la de l'espai que hagin ocupat, serà a compte de la persona peticionària. Cada participant serà responsable dels seus objectes, tant del transport i col·locació com de la seva recollida una vegada finalitzat el mercadet.

Per últim, es facilitaran contenidors per part d'Emser per fer una bona gestió dels residus en acabar l'esdeveniment, i NO es permetrà l’entrada de cotxes a la plaça de Miquel Capllonch per qüestions de seguretat.