Projecte modificat de substitució del forjat de la coberta de la piscina municipal del Port de Pollença, per a la millora de l'aïllament tèrmic