Reglament de participació ciutadana de forma participada

Definició? 

Entre el febrer i el setembre de 2020 es va dur a terme una revisió participada del reglament de participació municipal, de manera que fos capaç d’introduir matisos, perspectives i opinions diverses i amb l'objectiu d’aconseguir un document més consensuat..

De quina manera? 

Aquesta revisió i modificació es va elaborar de forma conjunta a través de la creació d’espais deliberatius amb els actors i actores que l’utilitzen dia a dia: majoritàriament,  perfil polític i tècnic.

Això responia a la necessitat que el document resultant final fos consensuat, obert, transparent i pragmàtic.

Qui va participar? 

Sessions deliberatives: Paticiparen els partits polítics amb representació al consistori, el perfil tècnic.

Sessions de la Comissió permanent de participació ciutadana: les associacions del municipi amb representació, ciutadans/nes a títol individual escollits/des, perfil polític i tècnic.

Quins temes es tractaren?

-possibilitat de sistematitzar les audiències públiques.

-redefinir les assemblees populars i tallers de prospectiva com a mecanismes inclosos en un procés participatiu.

-Redefinir els consells sectorials i les taules.

-Redefinir la participació en els plens per part de ciutadania a títol individual, entitats i grups informals.