Servei de Mediació Cultural

  • Telèfon: 971 53 01 08 (ext. 211)
  • Biblioteca Municipal Can Llobera.
  • Adreça: Plaça Vella, 7
  • Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:30 a 14:30 hores


L’objectiu fonamental del Servei de Mediació Cultural és ajudar les persones estrangeres nouvingudes en la seva integració dins la societat d’acollida. Es tracta d’actuar com a nexe d’unió entre aquesta població estrangera nouvinguda i els ciutadans del municipi de Pollença.

Objectius de les actuacions

Ajudar les persones nouvingudes en la seva integració.
Facilitar l’accés de les persones immigrants als distints serveis, prestacions i recursos existents.
Fomentar actuacions i programes d’integració.
Potenciar els coneixements, valors, costums, tradicions i llengua pròpia de la societat receptora tot i que sense que oblidin les seves arrels.
Donar-los a conèixer els drets i també els deures.
Col·laborar, assessorar, informar i/o derivar a altres àrees de treball de l’Ajuntament i també a altres serveis externs.

Tasques que desenvolupa

Escolarització infants menors de 16 anys: sol·licitud de plaça, formalització de matrícules, etc.
Seguiment del procés d’ensenyament - aprenentatge dels alumnes: visites als centres educatius, adquisició de llibres de text, autoritzacions, activitats escolars, absentisme, tramitació de beques, etc.
Escolarització majors de 16 anys.
Acompanyament i/o derivació a altres serveis.
Informació sobre activitats, cursos, tallers i qualsevol informació necessària.
Sol·licitud d’ajudes i/o subvencions a altres entitats públiques per a la realització d’activitats i/o programes d’integració.
Elaboració de programes varis d’integració i activitats.
Conferències i/o xerrades
Col·laboració amb activitats d’altres serveis (jornades solidàries, programa Centres Oberts, etc.).
Altres activitats sorgides en el dia a dia dels usuaris.

Activitats organitzades

I, II, III Jornades Interculturals.
Tallers de conversa.
Pla de formació per a persones immigrants.
Intercanvis lingüístics.
Contacontes interculturals.