Servei de Teleassistència

L’Ajuntament de Pollença ofereix un servei de teleassistència als residents en el terme municipal. El servei de teleassistència constitueix una modalitat d’atenció ininterrompuda a les persones que, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència i donar una resposta ràpida a aquestes situacions. També garanteix la comunicació permanent amb l’exterior i n’efectua el seguiment fins a la seva resolució.

L’objectiu del servei és promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries mitjançant el foment de la seva autonomia i d’unes condicions adients de convivència en el propi entorn de les persones. És, fonamentalment, una eina de suport per als qui decideixen envellir en els seus domicilis.

Les funcions principals de la teleassistència són:

  • Proporcionar un contacte permanent, bidireccional, i accés als serveis de la comunitat.
  • Respondre de forma immediata en cas d’emergència i fer el seguiment de la situació que activa l’alerta.
  • Donar seguretat i suport a la persona usuària i a la seva família, tot detectant possibles riscos potencials i coneixent la seva evolució, especialment a nivell sociosanitari.
  • Evitar o retardar la institucionalització, fomentar l’autonomia de les persones.

A qui s’adreça el servei?

L’Ajuntament de Pollença adreça el servei de teleassistència a persones en situació de risc o fragilitat per factors d’edat, socials, sanitaris o funcionals.

Els usuaris del servei de teleassistència estaran connectats les 24 hores del dia el 365 dies de l’any mitjançant un terminal connectat a la central de Teleassistència S.A.

Qui pot sol·licitar el servei de teleassistència a domicili?

  • Persones de més de 65 anys d'edat o pensionistes.
  • Persones amb discapacitat.

Quins documents he de presentar o adjuntar per demanar el servei de teleassistència?

  • Fotocòpia del DNI/NIE.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Núm. compte bancari.

ON HAURÉ D’ANAR A RECOLLIR L’APARELL DE TELEASSISTÈNCIA?

Els tècnics del servei es desplaçaran directament al domicili per entregar-lo.

QUÈ EM COSTARÀ EL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA?