Bases reguladores de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accés a l'esport de competició i realització d'activitats esportives 2024 de l'ajuntament de Pollença