Subvencions i ajudes economiques impulsar el sector cultural local 2023

Publicado el

Termini per presentar sol·licituds finalitza dia 29 de juny de 2023.

Llegiu detingudament les BASES de la convocatòria adjuntes a aquesta secció.

Presentació de les sol·licituds

En el cas de persones físiques, la presentació de les sol·licituds es farà de forma telemàtica a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Pollença o de manera presencial al Registre General de l'Ajuntament (OAC Ajuntament de Pollença, carrer del Calvari, 2 i/o OAC Port de Pollença, carrer del Metge Llopis, 1)

En el cas d'associacions o fundacions, la presentació de les sol·licituds es farà únicament de forma telemàtica a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Pollença.

Trobareu la instància als tràmits destacats de la seu electrònica: https://ajpollenca.sedelectronica.es/

Requisits i Documentació

Assegurau-vos de complir els requisits indicats a les Bases i que presenteu tota la Documentació que se vos demana. Trobareu els models necessaris a l'Annex de les Bases tal com indica el BOIB i a més vos els facilitem en aquesta secció.