Taller de famílies cuidadores

El Taller de famílies cuidadores és un programa d’atenció, orientació, suport i formació per als familiars cuidadors, i altres cuidadors no professionals, per tal d’ajudar-los i capacitar-los per millorar la seva qualitat de vida i l’assistència que dispensen a les persones majors amb dependència. Aquest programa pertany a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pollença.

Objectius:

  • Proporcionar els coneixements i el suport tècnic i psicosocial necessari per millorar tant la qualitat de vida dels cuidadors, com de l'assistència que necessiten les persones majors que cuiden.
  • Millorar l'estat emocional i minvar el patiment personal dels familiars cuidadors mitjançant la modificació de conductes, pensaments i/o emocions desadaptatius.
  • Incloure en la comunitat un instrument de promoció i millora de la qualitat de vida dels familiars cuidadors, tot evitant o minvant el deteriorament del seu entorn familiar, social i laboral, així com de reforç de la seva feina i la seva autonomia.
  • Dotar la comunitat d'un servei permanent i estable de referència, proper i qualificat per a qualsevol tema que afecti la vivència psicosocial dels familiars cuidadors de persones majors.
  • Sensibilitzar la comunitat vers la situació vulnerable dels familiars cuidadors de persones majors.

Ofereix:

  • Espais de grup en els quals es proporcionen eines i suport tècnic per ajudar i capacitar els familiars per millorar la seva qualitat de vida i l’assistència que dispensen als seus familiars.
  • Valoració i suport psicosocial.

Qui pot sol·licitar l’assistència al Taller de familiars cuidadors?

Familiars cuidadors i cuidadors no professionals o professionals del municipi de Pollença, que tenen al seu càrrec persones majors en situació de dependència.

Quins documents he de presentar o adjuntar per demanar l’assistència al Taller de Familiars Cuidadors?

Fotocòpia del DNI/NIE.

QUÈ EM COSTARÀ L’ASSISTÈNCIA AL TALLER DE FAMILIARS CUIDADORS?

El servei és gratuït.