Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Fes un pagament.

Agència Tributària de les Illes Balears oficina de Pollença

Si vols fer un pagament telemàtic de tributs i altres recursos locals pots fer-ho presencialment a l’oficina de Pollença de l’Agència Tributària de les Illes Balears o bé a través de la plana web de l’Agència Tributària (hyperlink: http://www.atib.es/general/Municipio.aspx?mun=42)

Quins pagaments puc fer a través de l’Agència Tributària de les Illes Balears?

A través de la plana web de l’Agència Tributària de les Illes Balears pots fer els següents tràmits:

Tràmits i pagaments - Vehicles

 • Impost de vehicles sobre tracció mecànica
 • Multes de trànsit
 • Model 620 (Impost sobre transmissions patrimonials de determinats mitjans de transport usats entre particulars)
 • Domiciliacions
 • Còpia de justificant de pagament
 • Altres tributs

Tràmits i pagaments – Cases i Terrenys

 • Domiciliacions
 • Còpia de justificació de pagament
 • Altres tributs
 • Plusvàlua
 • Simulació de la plusvàlua
 • Model 600
 • Taxa de residus urbans

Tràmits i pagaments – Activitats econòmiques i altres tributs

 • Còpia de justificant de pagament
 • Altres tributs
 • Auto liquidació de taxes locals
 • Descàrrega d’impressos i formularis


Si vols fer altres tràmits pots consultar la seu electrònica.

 

Us pot interessar

Dilluns a dijous laborals, de 8:15 h. a 13:30 h. I de 15:15 h. A 16:45 h.

Divendres laborals, de 8:15 h. A 14:30 h.


 • Telèfon:971 531 777
 • Fax: 971 534 350
 • Adreça: c/ Ramón i Cajal, 2, Pollença
 • Email:pollensa@atib.es
 • Horari: Consulta els dies festius autonòmics i locals del 2014 (hyperlink: Resolució del conseller d'Economia i Competitivitat de 29 de novembre de 2013)