Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Pressuposts Participatius

05-Marzo-2018

Des de l'Ajuntament de Pollença estem iniciant els Pressuposts Participatius 2018, un instrument de participació ciutadana que permet a la gent decidir com gastar una quantia total de 200.000 €, dintre del capítol d'inversions, això és, noves inversions o reformes i/o manteniment de les existents.

Aquest procés pretén ajudar a potenciar la participació ciutadana, entesa com a un instrument de corresponsabilitat en la presa de decisions municipals.

 Els objectius específics que es pretén aconseguir són els següents:

1. Fer possible la reflexió sobre les necessitats, identificar demandes i prioritzar-les en el temps(diagnòstic i plantejament estratègic).

2.-Prendre decisions concretes, executables d'acord amb la viabilitat i el volum de recursos disponibles de l'Ajuntament i fixar-ne els terminis d'execució.

3.-Afavorir la participació ciutadana i implicació directe del teixit associatiu i de la ciutadania no associada.
 

QUI POT PARTICIPAR  

-Qualsevol persona física que estigui empadronat/da a Pollença i que sigui majors de 16 anys.

-Les associacions o grups de persones inscrites en el Registre d'associacions .

 

FASES DELS PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS:

1. Campanya informativa: del 5 al 25 de març de 2018

En aquesta fase s'explicarà el procés sobre els pressuposts participatius: qué es posa a debat, per què, qui pot participar, com es podrà i on. Es donarà informació a tota la ciutadania utilitzant els mitjans de comunicació municipals i l'oficina d'atenció al ciutadà.

Es faran reunions amb els veïns del municipi de Pollença als diversos nuclis de població:

a. 19 de Març de 2018: Reunió ciutadana a Pollença(Sala de Plens de l'Ajuntament) a les 19:30 hores.

b. 20 de Març de 2018: Reunió ciutadana al Port de Pollença( edifici Centre Cultural Miquel Capllonch) a les 19:30 hores.

c. 21 de Març de 2018: Reunió ciutadana a Cala Sant Vicenç(pendent de decidir) a les 19:30 hores.

 

2. Presentació de Propostes: del 26 de Març al 15 d'Abril de 2018.

En aquest moment s'obrirà un període per a la presentació de propostes a partir del formulari establert que es podrà obtenir a la pàgina web municipal o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Les propostes podran presentar-se a:

-OAC de Pollença(dilluns a divendres de 08:30 hores a 14 hores)
-OAC del Port de Pollença(dilluns a divendres de 08:30 hores a 14 hores)
- A l' adreça de correu electrònic: participació@ajpollenca.net

Per tal de complimentar el formulari es podrà comptar amb l'assessorament dels serveis tècnics municipals. En aquest sentit, caldrà demanar cita prèvia al telèfon de participació ciutadana de l'ajuntament o mitjançant sol·licitud al correu electrònic participacio@ajpollenca.net

 

3. Validació tècnica de les propostes per la Comissió Tècnica: del 16 d'abril al 4 de maig de 2018.

En aquesta etapa a partir dels criteris especificats en aquest reglament, es farà l'avaluació tècnica de les propostes i es procedirà a descartar els projectes que no siguin viables.

4. Reunió de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana: del 7 al 11 de maig  de 2018.(fixar un dia).

La Comissió Permanent de Participació Ciutadana com a òrgan encarregat de coordinar els processos de participació ciutadana del municipi de Pollença, debatrà i decidirà quins projectes dels pre-seleccionats es sotmetran a votació.

5.-Defensa  de les Propostes: del 14 al 18 de maig de 2018(fixar un dia).

Les persones i associacions que hagin presentat els projectes que hagin estat pre-seleccionats els podran explicar davant la ciutadania.

6. Votació de les Propostes: del 18 al 31 de maig de 2018.

En aquesta fase s'obrirà un espai de temps per a la votació que es farà de la següent manera:

- S'habilitarà una urna a les oficines municipals de Pollença i del Port de Pollença(de dilluns a divendres de 08:30 hores a 14:00 hores).

-S'habilitarà un espai virtual per facilitar les votacions electròniques a la pàgina web municipal.

7. Conclusió i presentació de resultats: del 4 al 8 de juny de 2018.