Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Accidents de trànsit

Us pot interessar

  • Telèfon: 971 53 04 37
  • Ubicació: Quarter de la Policia Local de Pollença
  • Adreça: C/ de Munar, 16, Pollença
  • Contacte

  • Telèfon: 971 86 74 04
  • Ubicació: Dependències de la Policia Local al Port de Pollença
  • Adreça: C/ del Metge Llopis, 1, Port de Pollença
  • Contacte

Quan intervindrà la Policia Local de Pollença en un accident de trànsit?

Els agents de la Policia Local de Pollença intervindran en tots aquells accidents de trànsit que tinguin lloc dins el casc urbà i a totes les vies de la seva competència, a requeriment dels implicats. Quan en aquests accidents hagin resultat persones ferides i/o haguessin resultat danys materials importants de valor superior a la cobertura de l'assegurança obligatòria, es farà el corresponent atestat de trànsit (inspecció ocular dels vehicles i de la via, manifestació als implicats...)

Què he de fer si la companyia asseguradora necessita informació de la Policia Local de Pollença?

En el cas de que alguna de les companyies asseguradores implicades en el accident tingui necessitat de sol·licitar alguna informació relativa a les dades presses per aquesta a la Policia Local, ho poden fer remetent una sol·licitud al correu electrònic de la Policia Local, previ pagament de les taxes corresponents per emissió de documents o si fos el cas d'informe de la policia.

Aquestes taxes es faran efectives mitjançant la presentació d’una instancia al registre d'entrada de l’Ajuntament de Pollença, i fent efectiva la quantitat de 3,15 euros. Segons consta a l’ Ordenança reguladora de la taxa per documents que expedeixin o de què entenguin les administracions o autoritats locals