Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Servei de menjar a domicili

Us pot interessar

 • Telèfon: 971 53 14 30 Pollença
 • Adreça: C/ de Sant Domingo, núm. 4, 1r
 • Horari: de 8.00 a 15.00 h.

 • Telèfon: 971 86 69 75 Port de Pollença
 • Adreça: C/ Gola núm. 20
 • Horari: de 8.00 a 15.00 h.
 • Contacte

El Servei de menjar a domicili cobreix la necessitat bàsica d’alimentació; es tracta d’un servei de suport tècnic al domicili que facilita la continuïtat de les persones en el seu entorn social i familiar, d’aquesta manera milloren les condicions socials i alimentàries de les persones beneficiàries.

L’Ajuntament de Pollença ofereix el Servei de menjar a domicili els migdies de dilluns a divendres, excepte els festius.

Qui pot sol·licitar el Servei de menjar a domicili?

 • Persones de més de 65 anys d'edat o pensionistes
 • Persones amb discapacitat

Quins documents he de presentar o adjuntar per demanar el Servei de menjar a domicili?

 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Núm. compte bancari

Què em costarà el Servei de menjar a domicili?

Cada menú sol·licitat té un cost de 6'50€.

Ordenança municipal: Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de menjar a domicili, publicada al BOIB núm. 18 del 7 de febrer de 2008 (hyperlink a lordenança)