Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Vegetació

Les diferents comunitats vegetals del municipi de Pollença ocupen una superfície del 67,17% del terme. Les comunitats que ocupen una major superfície dins el terme municipal són:

- Brolles termomediterrànies i preestèpiques. Ocupen gran part de la península de Formentor i de les àrees més abruptes de la resta del terme municipal.

- Boscos d’Olea ceratonia. Dins aquesta agrupació trobam el Cneoro tricocci – Ceratonietum siliquae, és a dir, la vegetació natural dominada pel pi, la mata llentrisca, l’ullastre i els aladerns. Aquesta comunitat prospera a una àmplia varietat d’indrets i ocupa àmplies superfícies a l’illa en general i a Pollença en particular.

- Boscos de Quercus ilex i Q. rotundifolia. En aquest grup s’inclouen les comunitats dels alzinars mèsics o de muntanya Cyclamini balearici – Quercetum ilicis i els alzinars xèrics Clematido cirrhosae – Q. rotundifolia. L’alzinar es caracteritza per un estrat arbori molt compacte amb les copes de les alzines formant cobertes contínues a costers i planes de muntanya. Per contra, el sotabosc és poc dens. Entre els arbres també cal destacar la presència de Pinus halepensis.

A totes aquestes comunitats s’hauria d’afegir la presència de les praderies de Posidonia oceànica a la badia de Pollença.