Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Oferta de empleo público

Anunci revisió del 3er exercici i proposta final Borsa
Decret d'admesos provisional, de designació del tribunal i fixació data
Anunci constitució borsa de treball. Publicació web 13 06 2022

Es fan públiques les Bases i  convocatòria que regiran el procediment per designar el lloc directiu públic professional de director/a de Residència

El termini de presentació de sol·licituds és del 22 de febrer al 22 de març (ambdòs inclosos). Qualsevol sol·licitud presentada fora d'aquest termini no s'admetrà.

Anunci tribunal qualificador resultat revisió fase concurs; puntuació definitiva concurs oposició i proposta tribunal.

EDICTE RESOLUCIÓ OFERIMENT I REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 12-08-22
Aprovació llista provisional d'admesos, nomenament tribunal i data proves del Concurs-oposició per cobrir un lloc de treball de Bibliotecari-arxiver, personal laboral fix.