Servei d'ajuda a domicili

El Servei d’ajuda a domicili és una prestació que ofereix l’Ajuntament de Pollença i que inclou l’assistència a la persona mitjançant un conjunt integrat, organitzat i coordinat d’accions i serveis que poden ser prestats de forma conjunta o separada, segons quines siguin les necessitats dels usuaris. Aquest servei es presta principalment en el domicili de la persona usuària i s’orienta a resoldre els problemes o limitacions d’autonomia personal. L’Àrea de Serveis Socials de Pollença ofereix una atenció individual i personalitzada, un suport familiar i s’intenta evitar o retardar l’ingrés a institucions especifiques.

L’activitat d’ajuda a domicili pot incloure els treballs que s’assignaran d’acord amb les necessitats particulars de cada usuari/ària, les quals poden ser de tipus personal, psicosocial, domèstic, educatiu o assistencial.

Aquest servei s’ofereix els matins de dilluns a divendres, excepte els festius, i té una durada aproximada de 30 min. per dia de servei.

Qui pot sol·licitar el Servei d’ajuda a domicili?

  • Persones de més de 65 anys d'edat o pensionistes.
  • Persones amb discapacitat.

Com a excepció, també es pot oferir a famílies amb menors al seu càrrec o altres, depenent de les necessitats detectades.

Quins documents he de presentar o adjuntar per demanar el Servei d’ajuda a domicili?

  • Fotocòpia del DNI/NIE
  • Fotocòpia de la targeta sanitària
  • Informe mèdic
  • Núm. compte bancari

Què em costarà el Servei d’ajuda a domicili?