Adreces i telèfons d'interès

Departament Direcció Email Telèfon Ext.
OAC - Oficina d'Atenció al Ciutadà - Pollença C/ del Calvari, núm. 2   971530108  
OAC - Port de Pollença C/ del Metge Llopis, núm. 1 (edifici Miquel Capllonch)   971867404  
Secretaria C/ del Calvari, núm. 2, 2a Planta   971530108 135
Intervenció C/ del Calvari, núm. 2, 2a Planta   971530108 170
Batlia C/ del Calvari, núm. 2, 1a Planta ajuntament@ajpollenca.net 971530108 124
Urbanisme C/ del Calvari, núm. 2, 3a Planta infourbanisme@ajpollenca.net 971532810 160
EMSER - Empresa Municipal de Servicios C/ del Calvari, núm. 2, Planta Baixa emser@ajpollenca.net 971534573 410
Àrea de Serveis C/ del Calvari, núm. 2, 3a Planta areaserveis@ajpollenca.net 971530861 430
Activitats C/ del Calvari, núm. 2, 3a Planta activitats@ajpollenca.net 971530108 154
Medi ambient C/ del Calvari, núm. 2, 3a Planta mediambient@ajpollenca.net 971532064 420
Cultura C/ de Guillem Cifre de Colonya, Claustre de St. Domingo cultura@ajpollenca.net 672062681  
Servei Lingüístic C/ del Calvari, núm. 2, 1a Planta serveiling@ajpollenca.net 971530108 117
Educació C/ del Metge Llopis, núm. 1 (edifici Miquel Capllonch) tecnicaeducacio@ajpollenca.net 674781990  
Policia Local C/ de Munar, núm. 16   971530437  
Protecció Civil C/ del Mar   659927057  
Ca'n Llobera - Biblioteca Plaça Vella   697163227  
Museu C/ de Guillem Cifre de Colonya, Claustre de St. Domingo museu@ajpollenca.net 971531166 330
Protecció Civil C/ del Mar   659927057  
Centre de Salut de Pollença C/ del Bisbe Desbach   971532111  
Residència C/ de San Domingo, s/n   971530738 750
Serveis Sociales C/ de Sant Domingo, s/n (edifici Centro de Dia) serveissocials@ajpollenca.net 971531430  
Ràdio Pollença C/ de Santo Domingo, s/n (davant la Residència) radio@ajpollenca.net 971535455  
Poliesportiu Pollença Crta. Pollensa - Palma Km. 52,7 esports@ajpollenca.net 971533990  
Poliesportiu Port de Pollença (Piscina) C/ de Vicenç Buades (Port de Pollença)   971865212  
OIT - Oficina d'Informació Turística de Pollença Plaça Major oit@ajpollenca.net 971535077  
OIT - Oficina d'Informació Turística del Port de Pollença Paseo Saralegui, nº1 oitport@ajpollenca.net 971865467  
Oficina d'Informació Turística de la Cala de Sant Vicenç Plaza de la Cala de San Vicente, s/n oitcsv@ajpollenca.net 971533264  
Jutjats de Pau C/ de Cecili Metel, núm. 4 jutjatdepau@ajpollenca.net 971530243  
Escola de Música     971530015