Promoció del producte local

La promoció del producte local de Pollença també és un dels objectius de l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament, per això s’ha elaborat un pla d’accions de promoció sota el nom de Pla de Promoció del Producte Local que va ser aprovat pel Ple municipal de 26 d’abril de 2018. De moment, s’ha materialitzat en les següents actuacions: 

- Mostra de producte agroalimentari durant la Fira de Pollença 2017.
- Visita als companys de l’Ajuntament d’Artà per conèixer la seva experiència en la creació de la marca "d'Artà" (producte fet a Artà).
- Jornada de presentació de l’avantprojecte del Pla de Promoció del Producte Local.
- Campanya de promoció de la formatjada durant les festes de Pasqua de 2018.
- Visita de l'alumnat de tercer de primària del CEIP Miquel Capllonch a Teixits Vicens, Cooperativa Pagesa i Mestre Paco.