Assessorament i suport a persones emprenedores

Publicat el

Un dels objectius de l’Àrea de Comerç és dinamitzar i activar l’economia local i l’activitat empresarial del municipi a través del desenvolupament d’accions que potenciïn la cultura emprenedora i l’autoocupació. Per això, l’Ajuntament de Pollença, en col·laboració amb l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI), ha posat en marxa un Servei (gratuït i personalitzat) d’Assessorament i Suport a Persones Emprenedores.

En què et podem ajudar?

  • Definir la idea de negoci.
  • Elaborar el pla d’empresa i l’estudi economicofinancer.
  • Avaluar la viabilitat del teu projecte empresarial.
  • Trobar finançament.
  • Obtenir ajudes i subvencions.
  • Conèixer els tràmits i permisos necessaris.
  • Definir l’estratègia de màrqueting.
  • Conèixer la xarxa de recursos existents per al foment de l’emprenedoria.

Què és un pla d’empresa? 

Un document que permet definir i reflexionar sobre la idea de negoci i que serveix d’eina de planificació estratègica per avaluar la viabilitat tècnica i econòmica del projecte empresarial. A més, un cop finalitzat, serveix de carta de presentació de cara a tercers, per exemple, per aconseguir finançament o col·laboracions a l’hora d’engegar-lo.

Model Pla d’Empresa IDI

Enllaços d’interès: