Cobertura lloc Director/a Ràdio

Publicat el

S'ha publicat al tauler d'edictes l'anunci de la convocatòria del lloc de treball de director/a de Ràdio Pollença.

El termini per a la presentació d'instàncies serà de deu dies naturals de dia 8 d'agost a 17 d'agost.

La instància estarà disponible a la seu electrònica.

Es publiquen als efectes pertinents:

  • Ordenança reguladora de preus de publicitat
  • Pressupost i plantilla municipal, inclosa ràdio
  • Pressupost ràdio 2023
  • Liquidació ràdio 2022

Es fa pública la resolució d'admesos, designació del comité i data de selecció del director/a de la Ràdio.

Es fa public l'edicte amb els resultats de les puntuacions del procediment selectiu als efectes corresponents.