Contracte de cessió a tercers de l'explotació de l'autorització demanial, per a l'explotació dels serveis de temporada en el litoral

Publicat el

Contracte de cessió a tercers de l'explotació de l'autorització demanial atorgada a l'Ajuntament de Pollença, per a l'ocupació de béns del domini públic marítim terrestre estatal per a l'explotació dels serveis de temporada en el litoral del terme municipal de Pollença, per les temporades 2024-2027, mitjançant procediment obert, diversos criteris d'adjudicació, tramitació ordinària.

Consulta més informació a: https://www.ajpollenca.net/ca/perfil-del-contractant/contracte-de-cessio-a-tercers-explotacio-autoritzacio-demanial-24-27