CONTRACTE D'OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL FORJAT DE LA COBERTA DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL PORT DE POLLENÇA, PER A LA MILLORA DE L'AÏLLAMENT TÈRMIC