CONTRACTE MENOR PER A L'ACTUACIÓ DE LA CORAL UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, CONCERT DE DIA 12 D'AGOST DE 2023, EN EL MARC DEL 62È FESTIVAL DE MÚSICA DE POLLENÇA