Contracte menor de serveis de repintat de la senyalització horitzontal a les vies urbanes del terme municipal de Pollença