Convocatòria per a la constitució duna borsa d'enginyers