Convocatòria per a la constitució duna borsa d'enginyers

Publicat el

S'han publicat les bases específiques de la borsa d'enginyers.

El termini de presentació d'instàncies serà de dia 13 a dia 27 de desembre de 2023, ambdós inclosos.
 
La instància estarà disponible a la seu electrònica.
 
Dia 07-02-2024 es fa pública la resolució d'admesos provisionals, amb termini per al.legacions.
 
Dia 14-03-2024 es fa publica la resolució d'admesos definitius, designació de tribunal i data de constitució del mateix.
 
Dia 22-03-2024 es fa públic l'anunci de mèrits provisional per a la borsa.
 
Dia 09-04-2024 es fa públic l'anunci de convocatòria del tribunal pel dia 9 d'abril.
 
Dia 12-04-2024 es fa públic el decret de constitució per a nomenaments internins d'enginyers.