Convocatòria per a la constitució d'una borsa de fossers

Publicat el

S'han publicat les bases específiques de la borsa de fossers.

El termini de presentació d'instàncies serà de dia 20 de desembre de 2023 a dia 4 de gener de 2024, ambdós inclosos.

La instància estarà disponible a la seu electrònica.

Es fa pública la llista provisional d'admesos, que atorga un termini de 10 dies hàbils per al·legar o reclamar.

Dia 19-02-2024 es fa públic el decret d'admesos definitiu, la designació del tribunal i la data de constitució del tribunal.

Dia 06-03-2024 es fa públic el resultat de la valoració dels mèrits.

Dia 14-03-2024 es fa pública la convocatòria del tribunal per finalització del procediment.

Dia 15-03-2024 es fa públic l'anunci resultat definitiu del concurs.

Dia 16-04-2024 es fa pública l'obertura d'una nova convocatòria de 10 dies per presentar instàncies per participar a la borsa de fossers, de dia 17 a dia 30 d'abril de 2024, ambdós inclosos.

Podeu presentar instàncies en aquest tràmit de la Seu Electrònica.

Dia 03-05-2024 es fa públic el decret d'admesos i exclosos provisionals fosser-segona convocatòria, s'obri un termini de 10 dies hàbils, de dia 6/5 a 17/5, ambdós inclosos per al·legar o reclamar.
 
Dia 20-05-2024 es fa pública la relació d'admesos definitu, i data d'avaluació de mèrits de la borsa.
 
Dia 23-05-2024 es fa públic l'anunci de valoració de mèrits. Teniu tres dies hàbils de 24 a 28 de maig (ambdós inclosos) per presentar reclamacions.
 
Dia 29-05-2024 es convoca el tribunal als efectes de finalitzar el procediment selectiu.
 
Dia 31-05-2024 es fa pública la resolució de constitució de la borsa de fossers, als efectes corresponents.