Convocatòria per a la constitució d'una borsa de fossers

Publicat el

S'han publicat les bases específiques de la borsa de fossers.

El termini de presentació d'instàncies serà de dia 20 de desembre de 2023 a dia 4 de gener de 2024, ambdós inclosos.

La instància estarà disponible a la seu electrònica.

Es fa pública la llista provisional d'admesos, que atorga un termini de 10 dies hàbils per al·legar o reclamar.

Dia 19-02-2024 es fa públic el decret d'admesos definitiu, la designació del tribunal i la data de constitució del tribunal.