Delimitació Provisional de La Gola

Informació pública i oficial en l'expedient relatiu a la partió del béns de domini públic marítim-terrestre del tram d'uns mil dos-cents trenta-cinc (1.235) metres de longitud, en la Gola, terme municipal de Pollença (Mallorca, Illes Balears), en el qual s'han produït canvis en l'amplada de la servitud de protección en la zona confrontant amb el vèrtex 132. Ref. DES01/99/07/0015-DES10/02 Es tramita en la Direcció General de la Costa i la Mar del Ministeri per a la Transició.