Formacions de participació ciutadana

Definició: 

En el marc del procés de transversalització de la participació ciutadana a totes les àrees de l’Ajuntament de Pollença, l’àrea de participació portarà a terme unes formacions al personal tècnic i representants dels partitis polítics del consistori a principis de desembre d’aquest any.

Aquestes formacions s'entenen com un paquet de coneixements bàsics sobre participació ciutadana que seran complementats per un dossier pedagògic en el que s’inclouen els principals interrogants de la participació de forma més il·lustrativa, per així acompanyar i facilitar la tasca formativa. 

En línies generals, aquest formació inclourà: 

-que és participació, 

-perquè es fa, 

-quins drets implica, 

-qui la fa, 

-a través de quins canals, espais i processos, 

-com incorporar-hi la perspectiva de gènere en processos participatius

-Plataforma Entretothom (participació digital)

De quina manera?

La formació serà impartida per l’equip tècnic i tindrà una durada de 3 hores com a màxim, amb una pausa de 15 minuts. Segurament per la situació actual del COVID-19, serà impartida en dos torns de manera que es guardin les distàncies de seguretat.